Fizinio asmens bankrotas Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje):

Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) fizinių asmenų bankroto institutas gyvuoja jau labai seniai. Valstybė sūkūrė tokią fizinio asmens bankroto sistemą, kuri leidžia sąžiningam asmeniui atsikratyti per minimaliausius terminus skolų ir vėl pradėti normalų gyvenimą išnaujo be skolų ir oriai.

Gadeikis & Partners Ltd. teikia fizinių asmenų bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) paslaugas. Šias paslaugas renkasi tie Lietuvos piliečiai, kurie yra emigravę į Jungtinę Karalystę, tačiau Lietuvoje palikę skolas bankams ar kitiems kreditoriams bei siekiantys tokių skolų atsikratyti. Fizinio asmens bankrotas Anglijoje nurašo ir skolas, likusias Lietuvoje. Todėl po bankroto Anglijoje, asmuo nebėra skolingas ir Lietuvos kreditoriams.

Pagrindiniai fizinių asmenų bankroto Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) bruožai:

Greitas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas. Šiai dienai, jei nėra nustatoma kokių nors ypatingų asmens situacijų, asmens bankrotą Anglijoje bei visoje Jungtinėje Karalystėje galima išsikelti per keletą dienų;

Kreiptis dėl bankroto proceso pradėjimo Anglijoje (visoje Jungtinėje Karalystėje) gali tik tas asmuo, kurio pagrindinė gyvenamoji, verslo, darbo vietos (ekonominių interesų centras) yra Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) ir tokią vietą asmuo turi turėti ne mažiau nei 6 mėnesius iki kreipimosi dėl bankroto bylos kėlimo;

Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, nėra nustatytos jokios minimalios skolos sumos, nuo kurios asmuo gali kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl bankrutuoti gali ir asmuo turintis 3000 svarų skolų, kai tuo tarpu Airijoje norinčio bankrutuoti asmens skolos turi būti ne mažiau kaip 20 000 eurų, Lietuvoje – 8500 eurų.

Fizinio asmens bankroto bylą Anglijoje, tiek ir visoje Jungtinėje Karalystėje (UK) galima išsikelti tiesiog pateikiant paraišką dėl bankroto bylos iškėlimo internetu. Nereikia eiti į teismo posėdžius ar vykti pas bankroto administratorių. Visas bankroto iškėlimo procesas ir pats bankroto procesas vyksta elektorininėje erdvėje, dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, paprastu paštu bei informacija surenkama telefonu;

Pats bankroto procesas visoje Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, trunka 1 metus, t.y. skolos nusirašo ir bankroto byla užbaigiama per vienerius metus.

Fizinio asmens bankroto procedūras vykdo bei prižiūri Adjudicator paskirtas teismo pareigūnas (official receiver) arba bankroto administratorius (insolvency practitioner).

Kreditoriai yra informuojami apie asmeniui iškeltą bankroto bylą tik po teismo sprendimo priėmimo. Nėra būtinas išankstinis kreditorių informavimas apie ketinimą kelti bankroto bylą. Be to, po bankroto bylos iškėlimo kreditoriai negali reikšti pretenzijų tiesiogiai bankrutuojančiam asmeniui, negali areštuoti jo banko sąskaitų, nurašinėti pinigines lėšas nuo asmens banko sąskaitų, vykdyti skolininko turto pardavimo ir t.t.;

Esant asmens nedidelėms pajamoms, kurių pakanka tik asmens ir jo šeimos pragyvenimui (būsto nuomai, maistui, mokesčiams, transportui ir kt.), teismo paskirtas bankroto administratorius gali nenumatyti jokių mėnesinių mokėjimų kreditoriams ir visas asmens gaunamas pajamas palikti to asmens pragyvenimui. Tokio bankroto pasekmė – tiesiog skolų nurašymas. Tačiau jei po asmens būtinosioms išlaidoms tenknčių pajamų dar lieka papildomų lėšų, bankroto administratorius gali nustatyti sumą lėšų, kuri kas mėnesį bus asmens mokama į bankroto administratoriaus sąskaitą papildomai tris metus. Tokios lėšos bankroto administratoriaus yra skiriamos daliniam atsiskaitymui su kreditoriais. Pvz., jei asmuo gauna 1000 svarų pajamų per mėnesį, o jo išlaidos pragyvenimui (būsto nuomai, maistui, telefonui, transportui ir pan.) sudaro 970 svarų, tokiu atveju teismo paregūnas arba bankroto administratorius pasiūlys asmeniui skirti po 30 svarų kas mėnesį ir juos mokėti tris metus.

Po bankroto Jungtinėje Karalystėje, tame tarpe ir Anglijoje, nusirašo visos skolos, net ir tos skolos, kurios atsirado Lietuvoje arba kitoje valstybėje, išskyrus:

  • Alimentai vaikams. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo iš dalies arba viškai atleisti bankrutuojantį asmenį nuo alimentų mokėjimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti pilnai arba dalinai;
  • Administracinės nuobaudos, paskirtos teismo;
  • Baudos, paskirtos teismo baudžiamosiose bylose;
  • Žala, padarytą sužalojus asmens sveikatą arba atėmus gyvybę. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo atliestį asmenį nuo tokios žalos atlyginimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti pilnai arba dalinai;
  • Socialinių fondų paskolos;
  • Studentų paskolos, suteiktos Jungtinės Karalystės vyriausybei priklausančių įmonių ar įstaigų;
  • Žala, priteista baudžiamosiose bylose.

Kadangi Jungtinė Karalystė vis dar yra Europos Sąjungos narė, tai visi jos teismų sprendimai yra pripažystami, privalomi bei turi būti vykdomi automatiškai ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje. Kaip pavyzdys, Lietuvos antstoliai, gavę Anglijos teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo Anglijoje privalo užbaigti pradėtas vykdomąsias bylas prieš asmenį ir jas perduoti Anglijos teismo paskirtam bankroto administratoriui. Arba, užbaigus asmeniui bankroto bylą Anglijoje, tie Lietuvos kreditoriai, kurie buvo įtraukti į bankroto bylą Anglijoje, nebegali turėti jokių pretenzijų ar reikalavimų į bankrutavusį asmenį.

Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima Europos Sąjungos valstybės narės teismas, pirpažystamas kitose ES valstybėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. Taigi kitose ES valstybėse priimti teismo sprendimai dėl fizinio asmens bankroto – Lietuvoje įsigalioja automatiškai. Sėkmingai baigus visą bankroto procesą užsienyje, likusios skolos yra nurašomos ir toks sprendimas galioja visiems asmens kreditoriams Lietuvoje.

Jungtinė Karalystė Europos Sąjungos nare bus iki tol kol bus užbaigtos visos jos išstojimo iš Europos Sąjungos procedūros. Atsižvelgiant į tokio proceso sudėtingumą, prognozuojama, kad Jungtinė Karalystė Europos Sąjungos nare dar tuėtų būti iki 2020 metų. Taigi visi Jungtinės Karalystės teismų sprendimai, priimti iki 2020 metų, bus automatiškai pripažinti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir Jungtinei Karalystei po “Brexit” ištojus iš Europos Sąjungos, tai neužkirs kelio Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams bankrutuoti Anglijoje. Tokiu atveju Anglijos teismų sprendimai turės būti atskirai pripažystami Lietuvoje, naudojantis Lietuvoje nustatyta užsienio teismų, kitų teisminių institucijų sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka. Asmeniui išsikėlus Anglijoje bankrotą, bankrutavus Anglijoje, toks asmuo, norėdamas, kad Lietuvoje esančios skolos taip pat būtų nurašytos, privalės kreiptis į Lietuvos Apeliacinį Teismą dėl Anglijos teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje. Taigi net ir po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos asmenys bankrutavę Anglijoje galės nusirašyti Lietuvoje esančias skolas.