“BREXIT” nėra ir nebus kliūtis  emigrantams bankrutuoti Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) ir taip nusirašyti skolas ne tik Anglijoje (JK), bet ir Lietuvoje:

Anglija (Jungtinė Karalystė) vis dar yra Europos Sąjungos narė, o tai reiškia, kad visi jos teismų sprendimai yra pripažystami, privalomi bei turi būti vykdomi automatiškai ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje.

Anglija (Jungtinė Karalystė) Europos Sąjungos nare bus iki tol kol bus užbaigtos visos jos išstojimo iš Europos Sąjungos procedūros. Atsižvelgiant į tokio proceso sudėtingumą, prognozuojama, kad Anglija (Jungtinė Karalystė) Europos Sąjungos nare dar tuėtų būti iki 2020 metų. Taigi visi Anglijos (Jungtinės Karalystės) teismų sprendimai, tame tarpe ir sprendimai dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto bylos užbaigimo, priimti iki 2020 metų, bus automatiškai pripažinti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir Anglijai (Jungtinei Karalystei) po “Brexit” ištojus iš Europos Sąjungos, tai neužkirs kelio Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) gyvenantiems lietuviams bankrutuoti Anglijoje bei tokiu būdu sustvarkyti, nusirašyti turimas skolas Lietuvoje. Kaip ir šiai dienai, bankrotus Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) galės keltis asmneys, ne mažiau kaip 6 paskutinius mėnesius gyvenantis ir/ar dirbantys Anglijoje (Jungtinėje Karalsytėje). O Anglijos teismų sprendimai dėl bankroto bylų turės būti atskirai pripažystami Lietuvoje, naudojantis Lietuvoje nustatyta ir galiojančia užsienio teismų, kitų teisminių institucijų sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka. Asmeniui išsikėlus Anglijoje bankrotą, bankrutavus Anglijoje, toks asmuo, norėdamas, kad Lietuvoje esančios skolos taip pat būtų nurašytos, privalės kreiptis į Lietuvos Apeliacinį Teismą dėl Anglijos teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje. Taigi net ir po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos asmenys bankrutavę Anglijoje galės nusirašyti Lietuvoje esančias skolas.

Taigi “BREXIT” nėra ir nebus kliūtis emigrantams bankrutuoti Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) ir taip nusirašyti skolas ne tik Anglijoje (JK), bet ir Lietuvoje.