Skolos, kurios nenusirašo bankrutavus Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje):

Būtina žinoti, kad bankrutavus Anglijoje (Jungtinėje Karalystėje) nenusirašo šios žemiau išvardintos asmens skolos.  Tai reiškia, kad po bankroto bylos užbaigimo šios skolos niekur nedingsta ir asmuo jas privalo dengti.

  • Alimentai vaikams. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo iš dalies arba viškai atleisti bankrutuojantį asmenį nuo alimentų mokėjimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti pilnai arba dalinai;
  • Administracinės nuobaudos, paskirtos teismo;
  • Baudos, paskirtos teismo baudžiamosiose bylose;
  • Žala, padaryta sužalojus asmens sveikatą arba atėmus gyvybę. Tačiau bankrutuojantis asmuo gali prašyti teismo atliestį asmenį nuo tokios žalos atlyginimo. Teismas gali asmeniui tokias skolas nurašyti pilnai arba dalinai;
  • Socialinių fondų paskolos;
  • Studentų paskolos, suteiktos Jungtinės Karalystės vyriausybei priklausančių įmonių ar įstaigų;
  • Žala, priteista baudžiamosiose bylose.